NB: Det er kun gavekort, der er købt online, der skal aktiveres.

Indtast kortnummeret (19 cifre) som står på bagsiden af dit gavekort og indtast aktiveringskoden, som blev lavet, da bestilling blev oprettet. Hvis du har bestilt flere gavekort i samme betaling, er det nok at aktivere et af kortene. De resterende vil automatisk blive aktiveret.
 
Kortnummer    
Aktiveringskode